sYs Introduction Videohttps://www.youtube.com/watch?v=N9C3hgnUrWU&feature=youtu.be

Video giới thiệu sYshttps://www.youtube.com/watch?v=WowMor7cr3E

Tính từ thời điểm năm 2000, khởi nghiệp Việt Nam đã trải qua ba giai đoạn với những gương mặt khởi nghiệp thành công.

Tuy nhiên, tại hai giai đoạn đầu, Khởi nghiệp Việt Nam gần như không thu hút được nhiều sự quan tâm.

Hiện nay, Khởi nghiệp Việt Nam đang bước sang giai đoạn 3 khá ấn tượng với không ít Startup Việt đã vươn mình mạnh mẽ ra các sân chơi quốc tế và dành được một số thành tựu nhất định.

Trong cuộc khảo sát của Trường Đại học Technische Universitat Munchen (Đức), Việt Nam đứng thứ 7 trong 44 nước có tinh thần khởi nghiệp cao nhất thế giới. 

Việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp là con đường ngắn nhất để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và rộng hơn là năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm 2016 được chọn là Năm quốc gia khởi nghiệp, đánh dấu vai trò của Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc xây dựng thể chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang được hình thành rõ nét với sự ra đời và mở rộng của những nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp: các tổ chức tư vấn hỗ trợ, các cuộc thi khởi nghiệp, quỹ đầu tư, ươm mầm khởi nghiệp, không gian làm việc chung…

Trung ương Đoàn TNCS HCM cũng đã phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016 – 2021 nhằm tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên.

Tuy nhiên, hiện nay Khởi nghiệp Việt Nam đang vấp phải sự thiếu thống nhất trong mạng lưới phát triển, cũng như hạn chế trong kết nối với các nguồn lực khởi nghiệp trong và ngoài cộng đồng: Hơn 90% ý tưởng thất bại, 80% doanh nghiệp khởi nghiệp đóng cửa trong 3 năm đầu, các Startup thiếu kiến thức, vốn và chất lượng sáng tạo thấp.

Được thành lập vào ngày 14/3/2017, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp ((tên tiếng Anh: Supporting Center For Youth’ Startup, viết tắt là sYs) là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, có vai trò tư vấn, hỗ trợ, kết nối các ý tưởng thanh niên làm kinh tế, cụ thể:

Tư vấn, hỗ trợ và đào tạo kỹ năng cho thanh niên hoạch định kho ý tưởng, lập kế hoạch kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực: Coaching, Mentoring, UD Công nghệ, Kế toán, Thuế, Tài chính, Truyền thông, Marketing, Ươm mầm tài năng, Thử nghiệm sản phẩm, Hoạch định DA,…

Thiết lập, tổ chức thực hiện các hoạt động định hướng cho phong trào thanh niên Khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước; Đầu mối liên hệ và phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức trong triển khai công tác cổ vũ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

Hệ thống mạng lưới được sYs khởi tạo có sự liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức Đoàn, Hội, Hợp tác xã với các trường đại học, cao đẳng, các doanh nhân trẻ, tăng cường phát triển Ngân hàng ý tưởng kinh doanh và kêu gọi nguồn vốn từ các cá nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế.

Đồng thời, sYs cũng chính là không gian làm việc chung gắn kết, chia sẻ ý tưởng, hỗ trợ về mặt chính sách, cũng như tổ chức các sự kiện giúp các thanh niên khởi nghiệp tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tạo ra môi trường thuận lợi tích hợp các nguồn lực trí tuệ, tài chính để nhanh chóng thương mại hóa các ý tưởng kinh doanh của thanh niên.

Với sự liên kết đa dạng các nguồn lực trong và ngoài nước, sYs sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp và phát huy sáng tạo trong thanh niên, nhằm đẩy mạnh tốc độ hình thành Quốc Gia Khởi Nghiệp, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ có 1 triệu doanh nghiệp với các ý tưởng kinh doanh có giá trị cao cho nền Kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.